سقف تیرچه بلوک

سقف تیرچه بلوک یکی از انواع بسیار رایج سقف در ایران می باشد که امروزه در بسیاری از پروژه های ساختمانی کوچک و متوسط مورد استفاده قرار می گیرد

در تمامی سقف ها،میلگرد حرارتی با قطر ۶ میلی متر کفایت میکند. درصورتی که فاصله آکس تا آکس تیرچه ها کمتر یا مساوی ۵۰ سانتی متر باشد در جهت تیرچه ها بین هر دو تیرچه یک عدد میلگرد و زمانیکه این فاصله بیش از ۵۰ سانتی متر باشد،دو عدد میلگرد حرارتی مورد نیاز است.میلگرد های حرارتی در خلاف جهت تیرچه ها هر ۲۵ سانتی متر یک عدد میبایستی اجرا گردد.

-چنانچه میلگرد زیگزاگ برای برش انتهایی محاسبه نشود نیازی نیست که تقویت برشگیر(اتکای سرتیرچه)استفاده شود.
-یکی از الزامات سقف تیرچه بلوک محدودیت در طول دهانه است که در صورت غالب نبودن خیز در محاسبات تنها تا دهانه ای معادل ۳۲ برابر ضخامت سقف،ازین سقف ها میتوان استفاده نمود. اما اگر خیز مطرح بوده و تیر های اسکلت دارای تکیه گاه گیر دار باشند،حداکثر دهانه مجاز ۲۶ برابر و در صورت تکیه گاه ساده حداکثر ۲۰ برابر ضخامت سقف میباشد.

  مهمترین الزامات یونولیت به کار رفته در سقف 

-تنها استفاده از انواع کند سوز شده بلوک پلی استایرن منبسط شده مجاز بوده و استفاده از انواع غیر کندسوز قابل قبول نیست.
-حداقل مقاومت بلوک های تولیدی در برابر بارهای حین اجرا باید برابر ۲۰۰ کیلوگرم به ازای هر ۳۰ سانتی متر طول بلوک باشد.(در صورت تولید مناسب،بلوک های با عرض ۵۰ و ارتفاع ۲۵ سانتی متر و دانسیته حدود ۱۳-۱۴کیلوگرم بر متر مکعب برای کسب این مقاومت مناسب است).
-این بلوکها نباید در معرض شوکهای حرارتی قرار بگیرند.برای حفاظت از بلوک سقفی پلی استایرن از این جهت  لازم است تا زیر سقف بوسیله پوشش مناسب محافظت شود.پوشش باید به تیرها و تیرچه ها متصل و مهار گردد.

این پوششها نباید بدون اتصالات مکانیکی به بلوکهای پلی استایرن متصل گردد.
-انواع پوشش های مورد پذیرش عبارتند از:پوشش گچ یا پوشش های محافظ گچ-پرلیت یا گچ-ورمیکولیت یا تخته گچی به ضخامت حداقل ۱٫۵ سانتی متر که به صورت مستقل از بلوک(همان رابیتس)به سقف سازه ای مهار شده باشد.

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.