ویژگیهای تیرچه خرپایی از نظر استاندارد ۲۹۰۹ قسمت دوم

استاندارد ۲۹۰۹

استاندارد ۲۹۰۹ از طرف اداره استاندارد جهت بررسی کیفیت تیرچه های به کار رفته در سقفهای تیرچه بلوک تهیه شده . از آنجا که مقررات ملی ساختمان تاکید دارند که تمام مصالح به کار رفته در سازه که دارای استاندارد مشخصی می باشند باید از این استانداردها پیروی کنند به بررسی این استاندارد می پردازیم . در قسمت قبلی این مقاله شرایط میلگردهای پایین و محدودیتهای بتن پاشنه را بررسی نمودیم. در این مقاله نظر استاندارد ۲۹۰۹ را در مورد میلگردهای عرضی ،میلگردهای تقویتی و میلگردهای بالایی مورد بررسی قرار میدهیم.

میلگردهای عرضی (زیگزاگ)

میلگرد عرضی می تواند گرم نورد (آج۳۴۰وس۲۴۰) مطابق ویژگیهای مندرج در جدول ۲ و یا سرد نوردیده با حداقل تنش تسلیم ۳۴۰نیوتن بر میلیمتر مربع باشد .

میلگردهای زیگزاگ باید به صورت دوبل(دوردیف زیگزاگ) استفاده شود .همچنین قطر هر کدام از میلگردها نباید از ۴ میلیمتر کمتر باشد.

میلگرد بالایی

میلگرد بالایی باید با آج ۳۴۰ و بالاتر باشد .در صورتی که ارتفاع تیرچه به اندازه ای باشد که میلگرد بالایی نزدیک به شبکه آرماتور حرارتی قرار گیرد می توان از این میلگردها هم به عنوان میلگرد حرارتی استفاده نمود .که در این صورت می توان به تعداد میلگردها از تعداد میلگردهای حرارتی کم نمود البته باید دقت نمود نظم شبکه میلگرد حرارتی نیز بر هم نخورد .

میلگردهای تقویتی

میلگردهای تقویتی مورد نیاز می تواند ۲ عدد بوده که از نوع گرم نوردیده (آج۳۴۰ و آج۴۰۰)و یا سرد نوردیده (فقط آج دار)مطابق ویژگیهای مندرج در جداول ۲ و ۳ باشد.

حداقل قطر میلگردهای تقویتی ۶ میلیمتر و حداکثر ۱۶ میلیمتر می باشد. میلگردهای تقویتی را می توان با توجه به نمودار لنگر خمشی محاسبه و در مقطعی که مورد نیاز نیست با رعایت طول مهاری قطع کرد

در پایان بار دیگر تاکید می کنیم که از نظر استاندارد ۲۹۰۹ (و همچنین ویرایشهای ۲۹۰۹-۱و۲۹۰۹-۲)استفاده از سیستم جوش قوس الکتریکی (که جهت تولید تیرچه دستی از آن استفاده می شود) ممنوع می باشد.

استاندارد 2909

استاندارد ۲۹۰۹

استاندارد 2909

استاندارد ۲۹۰۹

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.