نکات اجرایی در مورد نحوه بالا کشیدن تیرچه ها در پروژه های عمرانی

تیرچه

سقف تیرچه بلوک از جمله سقفهای مطمئن در بین سقفهای مختلف قابل اجرا می باشد که در پروژه های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد این اطمینان حاصل درگیری بالای عضوهای کششی ،برشی و بتن با یکدیگر می باشد این واقعیت که دانش درست اجرا کردن هر سیستم اجرایی از مهمترین پارامترهای رسیدن به ساختمانی مطمئن می باشد مورد تایید تمام کارشناسان است که سیستم تیرچه بلوک اعم از تیرچه کرومیت و تیرچه بتنی هم از این قائده مستثنا نیست هر چند تیرچه هایی که به وسیله دستگاه تیرچه تولید می شود از کیفیت بالایی برخوردار است اما همچنان دانستن چگونه درست اجرا کنیم مهم می باشد.

قبل از نصب تيرچه ها بايد اختلاف سطح سقف هاي ساختمان، محل طره ها، تيغه بندي روي سقف ها، بازشوها و محل عبورلوله هاي بخاري و غيره، به دقت مورد بازبيني و كنترل قرار گيرد. ابتدا بايد تيرچه هاي روي تير هاي اصلي(اعم از تيرهاي فلزي يا ديوارهاي باربر)، در ترازهاي مورد نظر كارگذاري شوند. چنانچه تيرهاي اصلي، بتني باشند، پس از بستن آرماتور تيرهاي اصلي،تيرچه ها با ريشه اي مناسب كار گذاشته ميشوند. فاصله ي بين تيرچه ها با بلوك هاي مجوف پر شده و پس از نصب آرماتورهاي حرارتي و آرماتورهاي تكميلي براساس نقشه هاي اجرايي، بتن دال سقف ريخته مي شود. آرماتورهاي اصلي تيرچه بايد به طول ۱۰ الي۱۵ سانتي متر با تيرهاي اصلي درگير شوند حال آنكه در نوع سقف با تيرچه فولادي، به هيچ وجه اين آرماتورها را نبايد به تيرهاي فلزي جوش داد. نظر به اين كه تيرچه ها(به استثناي تيرچه هاي با جان باز) قبل از يكپارچه شدن سقف، قادر به تحمل بار سقف نيستند، بايد توسط تكيه گاه هاي موقت اجرايي (چهار تراش و پايه) به نحو مناسب و مطمئني نگهداري شوند.

نحوه صحیح اجرای تیرچه و بلوک در شکل زیر نشان داده شده

ش

تنظيم فواصل تيرچه ها از يكديگر، با نصب دو بلوك انتهايي در دو سر تيرچه انجام ميشود و بايد دقت شود تا بلوكهاي انتهايي روي تكيه گاه قرار نگيرند. در موقع اجرا بايد خيز مناسبي به طرف بالا به تيرچه ها داد تا پس از اجرا و يكپارچه شدن سقف و وارد شدن بارهاي وارده، اين خيز منفي حذف شود. مقدار خيز در كارگاه براساس تجربه بدست مي آيد و معمولا به ازاي هر متر طول دهانه، ۲ ميلي متر خيز منفي در نظر گرفته ميشود.این خیز منفی باید در تمام سقف به یک اندازه اجرا شود تا از شکستهای غیر متقارن جلو گیری کند.

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.