مزایای استفاده از سقف تیرچه و بلوک

تیرچه

در مقاله زیر مزایای استفاده از سقف تیرچه و بلوک بیان شده است.

 • به دلیل بهره گیری از  بلو كهاي توخالي و حذف بتن ناحیه كششي، مصرف بتن به میزان قابل توجهی کاهش میابد.
 • به علت كاهش فضاي بتني با استفاده از بلوکها در ناحیه كششي، مصرف آرماتورها نیز کاهش می یابد كه از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه است.
 • به دلیل توليد صنعتي تيرچه و بلوک در كارخانه، كيفيت بهتری حاصل شده و نیاز به نیروی انسانی هم کاهش می یابد.
 • به دلیل  وزن كم تيرچه ها، جابه جائی  آنها توسط كارگران میسر بوده و در ساختمان هایی که تعداد طبقاتشان کم است، نیازی نیست از تاور استفاده نمائیم.
 • به دلیل پيش ساخته بودن تيرچه و بلوك، نصب سقف به سادگی و با سرعت بالا انجام شده و دیگر نیازی به استخدام كارگران متخصص جهت قالب بندي وآرماتوربندي سقفهاي بتن آرمه نيست.
 • قالب بندي زير سقف، تنها به شمعبندي و نصب چهارتراش در فاصله های مشخص، به منظور تأمين تكيه گاه هاي موقت تيرچه ها،اختصاص می یابد.
 • در فاز اجرايي، استفاده سقف هاي تيرچه و بلوك سرعت عمل را بالا برده و دیگر نیازی به  فعالیتهای هزینه بر ووقت گير كارگاهي نمی باشد.
 • در سقف هاي تيرچه و بلوك، بتن ريزي به صورت متوالی انجام میشود و بتن كمتري نسبت به سقف هاي بتن آرمه رایج مورد نياز می باشد. به عنوان مثال براي سقف بتني متداول با ضخامت چهارده سانتي متر۰٫۱۴ مترمكعب بتن در هر مترمربع نیاز می باشد كه در سقف تيرچه و بلوك، اين اندازه تقریباً به۶/. مترمكعب نیز تقلیل می یابد.
 • با در نظر گرفتن امكان ايجاد يك ديافراگم صلب يا نيمه صلب در سقفهاي تيرچه و بلوك، با به کارگیری تمهیدات مورد نظر، اين نوع سقفها ازعملكرد لرزهاي بهتري در قیاس با سایر سقفها برخوردارند.
 • بلوك هاي مسقف در سقف هاي تيرچه و بلوك نقش عایق حرارتی را دارند.
 • به علت ساخت تيرچه ها در كارخانه و پيش ساخته بودن آ نها، نظارت ویژه ای  برمیزان بتن پوششي روي آرماتورهاي كششي وجود دارد.
 • به دلیل صاف بودن زير سقف (در قیاس با دیگر سقفها مانند طاق ضربي) ضخامت نازك كاري کاهش یافته و نهایتاً بار مرده سقف تقلیل پیدا میکند .
 • چون سطح بالاي سقف یکنواخت است، در نتیجه براي کفسازي ملات کتری استفاده خواهد شد.
novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.