مزاياي استفاده از سقف تيرچه و بلوك

تیرچه

در این مقاله به مزایای استفاده از سقف تیرچه و بلوک پرداخته می شود.

 • به علت استفاده از بلو كهاي توخالي و حذف بتن منطقه كششي، در مصرف بتن صرفه جويي قابل توجهي مي شود.
 • به دليل كاهش فضاي بتني با استفاده از بلوك ها در منطقه ي كششي، از مصرف آرماتورهاي فولادي كاسته مي شود كه اين امر به لحاظ اقتصادي بسيار مناسب است.
 • به علت توليد صنعتي تيرچه و بلوك در كارخانه، كيفيت مناسب تري حاصل شده و نيروي انساني كمتري مورد نياز است.
 • با توجه به وزن كم تيرچه ها، حمل و نصب آنها توسط كارگران امكا نپذير بوده و در ساختما نهاي با طبقات كم، نياز به استفاده از جرثقيل را منتفي مي نمايد.
 • به علت پيش ساخته بودن تيرچه و بلوك، نصب سقف بسيار سريع و آسان بوده و به كارگران متخصص كه براي قالب بندي وآرماتوربندي سقفهاي بتن آرمه استخدام مي شوند، نيازي نيست.
 • قالب بندي زير سقف، تنها به شمعبندي و نصب چهارتراش در فواصل معين، جهت تأمين تكيه گاه هاي موقت تيرچه ها،محدود مي شود.
 • از نقطه نظر اجرايي، به كارگيري سقف هاي تيرچه و بلوك سرعت عمل بيشتري را موجب خواهد شد و به كارهاي پرهزينه ووقت گير كارگاهي نيازي نيست.
 • در سقف هاي تيرچه و بلوك، بتن ريزي به طور يكپارچه انجام مي شود و بتن كمتري نسبت به سقف هاي بتن آرمه متداول مورد نياز است. به عنوان مثال براي سقف بتني متداول با ضخامت ۱۴ سانتي متر۰٫۱۴ مترمكعب بتن در هر مترمربع مورد نياز است كه در سقف تيرچه و بلوك، اين مقدار به حدود متوسط۰٫۰۶ مترمكعب كاهش مي يابد.
 • با توجه به امكان ايجاد يك ديافراگم صلب يا نيمه صلب در سقفهاي تيرچه و بلوك، با اعمال تمهيدات لازم، اين نوع سقفها نسبت به ساير سقفها از عملكرد لرزهاي بهتري نسبت به ساير سقفها برخوردار هستند.
 • بلوك هاي مجوف در سقف هاي تيرچه و بلوك به عنوان عايق حرارتي عمل ميكنند.
 • به دليل توليد تيرچه ها در كارخانه و پيش ساخته بودن آ نها، كنترل دقيق بر مقدار بتن پوششي روي آرماتورهاي كششي انجام مي شود.
 • به علت مسطح بودن زير سقف (در مقايسه با ساير سقفها نظير طاق ضربي) ضخامت نازك كاري به حداقل ميرسد و درنتيجه بار مرده سقف كاهش مييابد.
 • به دليل يكنواختي سطح بالاي سقف، براي کفسازي به ملات كمتري نياز است.
novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.