محدودیتها و ضوابط حاکم بر بلوکهای سقفی(بتنی وسفالی)

تیرچه

یکی از مزایای سقف تیرچه بلوک حذف بتن در قسمتهایی است که سقف دچار تنش کششی می شود و در نتیجه بتن عملا کارکرد مناسبی ندارد این کار به کمک بلوکهای سقفی انجام می شود این بلوکها انواع مختلفی دارند که در این نوشته ملاحظات مربوط بلوکهای از جنس سیمان و سفال از نظر آیین نامه ۵۴۳ مورد بررسی قرار می گیرد.

۱-ضوابط و محدودیتهاي بلوك هاي سقفي بتني

۱) مصالح مصرفي در ساخت بلوك بتني بايد مطابق استاندارد ملي ايران به شماره ۲۹۰۹ با عنوان (ویژگیها و روشهای آزمون تیرچه و بلوک سقفی )باشد

۲) ضخامت جداره ها و تيغه هاي هر بلوك نبايد از ۱۵ ميلي متر كمتر باشد.

۳) تكيه گاه لبه بلوك كه بر روي تيرچه مي نشيند، نبايد از۱۷٫۵میلیمتر(تبدیل به افق)کمتر باشد

۴) در صورتي كه لازم باشد فاصله مركز تا مركز دو تيرچه، بيش از ۷۰ سانتي متر باشد، بايد از بلو كهاي بتني مسلح استفاده شود.

۵) رواداري ابعادي در عرض هر بلوك ۲± ميلي متر و در طول و ارتفاع ۵± ميلي متر مي باشد.

۲- ضوابط و محدودي تهاي بلوك هاي سقفي سفالي

۱) مصالح مصرفي در ساخت بلو كهاي سفالي، بايد مطابق استاندارد ملي ايران به شماره ۱۱۶۲با عنوان (خاک- خاک رس جهت ساخت آجر رسی- ویژگیها و روش های آزمون) باشد

۲) بلوك هاي سفالي بايد تا جايي كه ممكن است عاري از ترك و ذرات منبسط شونده آهك باشد. رنگ آنها بايد يكنواخت

بوده و بطور يكسان، كاملاً در كوره پخته شده باشند. سطوح بلوك هاي سفالي بايد صاف، مسطح و عاري از انحنا و خميدگي و

داراي لبه هاي تيز، مستقيم، كاملاً صاف و عاري از پريدگي باشد. بافت بلوك در مقطع به صورت ريز، متراكم و يكنواخت باشد.

سطوح خارجي بلوك بايد شيار دار باشد تا ميزان چسبندگي بتن بالايي و همچنين ناز ك كاري زير سقف را افزايش دهد.

۳)ضخامت جداره ها و تيغ ههاي هر بلوك نبايد كمتر از ۵ ميلي متر باشد.

۴) عرض تكيه گاه لبه بلوك كه بر روي تيرچه مي نشيند، نبايد از۱۷٫۵میلیمتر(تبدیل به افق)کمتر باشد

۵) در صورت استفاده از بلوك سفالي، فاصله ي مركز تا مركز بين دو تيرچه نبايد از ۶۰ سانتي متر بيشتر باشد.

۶) رواداري در عرض هر بلوك ۴± ميلي متر و در طول و ارتفاع ۵± ميلي متر مي باشد.

۷) ميزان جذب آب بلوك هاي سفالي طبق استاندارد ملي ايران به شماره۷ باشد

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.