محدودیتهای بتن پاشنه تیرچه

تیرچه

سقف تیرچه بلوک از انواع سقفهای مرسوم در صنعت ساختمان بوده وبا توجه به مزیتهای آن به نسبت بغیه سقفها همچنان جزو گزینه های مناسب پیش روی طراحان است در این بین شیوه ساخت و محدودیتها و الزامات مربوط به این المان سازه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از آنجا که بزرگترین برتری تیرچه بتنی در برابر تیرچه کرومیت محافظت شدن عضو کششی سقف دردرون بتن می باشد در این مقاله قوانین طراحی بتن پاشنه تیرچه از نظر آیین نامه ۵۴۳ مورد برسی قرار می گیرد.

-عرض بتن پاشنه تیرچه باید حداقل ۱۰ سانتی متر باشد و همچنین از۳٫۵/۱برابرارتفاع سقف نباید کمتر باشد

-ارتفاع بتن پاشنه تیرچه باید به مقداری باشد که قابل بتن ریزی بوده وپوشش آرماتورهای ضوابط شماره ۹ بند ۱-۱-۲-۳-۲ نشریه ۵۴۳  را تامین نمایدو در زمان اجرای سقف تیرچه بلوک سطح زیرین بلوک با سطح زیرین تیرچه هم سطح گردد ضمنا از قطر بزرگترین میلگرد باید ۳ میل بیشتر باشد

-مقاومت فشاری آن حداقل۲۰۰ kg/cm2 واسلامپ بتن تازه آن نیز بین۱۰۰تا۱۵۰میلیمتر باشد.

-این بتن باید به صورت صاف و یکنواخت اجرا شود تا در زمان اجرا بلوکها به صورت یکنواخت در جای خود قرار گیرند و سطح زیرین سقف برای عملیات نازک کاری مناسب باشد.

-پس از بتن ریزی باید از بتن پاشنه تیرچه بدرستی مراقبت نمود و سطح آنرا مرطوب نگه داشت زیرا این بتن نقش مهمی در مقاومت سقف در برابرخوردگی و آتش سوزی دارد

-توصيه مي شود در مناطق با شرايط محيطي شديد (طبق تعاريف آيين نامه ي بتن ايران)، جهت جلوگيري از خوردگي

آرماتورها و كاهش نفوذپذيري بتن، از مواد روان كننده، ساير افزودني هاي مناسب و يا نسبت آب به سيمان كم استفاده گردد.

مشخصات مواد افزودني جهت زودگير كردن و ايجاد كارآيي بيشتر بتن، بايد مطابق آيين نامه ي بتن ايران باشد.

-در صورتی که بتن پاشنه تیرچه ،معیوب و شکسته باشد، باید آن تیرچه را به دو تیرچه کوتاهتر تقسیم نمود و یا نسبت به خرد کردن و بتن پاشنه و بتن ریزی مجدد آن اقدام کرد.

در صورت رعایت نمودن آین محدودیتها و ملاحظات اجرایی می توان مطمعن بود تیرچه تولید شده و به طبع آن سقف تیرچه بلوک هم در زلزله و اعمال بارهای جانبی بالا و هم در آتش سوزی رفتار مناسبی خواهد داشت و هم انجام مراحل نازک کاری به راحتی و با سرعت انجام می شود و این ملاحظات در مورد تیرچه کرومیت کمی کتفاوت خواهد بود به عنوان مثال در تیرچه کرومیت اجرای پوش برروی ورق زیرین به منظور جلوگیری از زنگ زدگی اجباری است.

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.