محاسبات سرانگشتی بخشهای مختلف سازه قسمت اول

محاسبات سر انگشتی

در زمان ساخت و ساز اغلب نیاز به محاسبات سر انگشتی با بیشترین میزان دقت و در حد امکان ساده وجود دارد در این مقاله برای محاسبه برخی از بخشهای سازه راههایی پیشنهاد شده است

۱- اسکلت فولادی

وزن آهن آلات در سازه های با اسکلت فولادی با مهاربندی هم مرکز  ۴۵الی۷۰کیلوگرم بر متر مربع

وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت فولادی با مهاربندی غیر هم مرکز ۵۰الی ۷۰ کیلوگرم بر متر مربع

وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت فولادی با قاب خمشی متوسط و معمولی  ۶۵ الی ۱۰۵ کیلوگرم بر متر مربع

وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت فولادی با قاب خمشی ویژهو معمولی  ۷۰ الی ۱۱۵کیلوگرم بر متر مربع

در سازه های داراری سیستم دوگانه نمی توان مقدار تقریبی را تعیین نمود چون معمولا این سیستمها برای ساختمانهای بلندمرتبه تر و دارای کاربریهای ویژه استفاده میشود ولی به طور تقریبی بین ۷۰الی ۱۲۰ کیلوگرم بر متر مربع

*این محاسبات سر انگشتی بدون در نظر گرفتن وزن آرماتور سقف می باشد

۲- اسکلت بتنی

وزن آهن آلات در سازه بتنی با قاب خمشی ،دیوار برشی ۳۵ الی۶۰ کیلوگرم بر متر مکعب

وزن آهن آلات در سازه بتنی با قاب خمشی متوسط ۴۰ الی۵۵ کیلوگرم بر متر مکعب

وزن آهن آلات در سازه بتنی با قاب خمشی ویژه ۴۵ الی۷۰ کیلوگرم بر متر مکعب

*این محاسبات سر انگشتی بدون در نظر گرفتن وزن آرماتور سقف می باشد

۳- وزن آرماتور سقف

سقف کامپوزیت:۸الی ۱۲ کیلوگرم بر متر مربع

محاسبات سر انگشتی

سقف تیرچه بلوک:۵الی ۷ کیلوگرم بر متر مربع(بدیهی است از آنجا که این نوع سقف کمترین وزن میلگرد را دارد به صرفه ترین سیستم اجرای سقف می باشد)

سقف دال بتنی پر:۱۰ الی۱۶ کیلوگرم بر متر مربع

وزن کل اسکلت سازه:

Wt = ((W1+W2)*A)+W3
وزن فولاد اسکلت W1
وزن فولاد سقف W2
وزن فولاد فونداسیون W3
وزن کل فولاد مصرفی در سازه Wt
مساحت کل سازه A

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.