عملکرد دستگاه تیرچه در زمان رکود بازار ساخت وساز

تیرچه

سقف تیرچه بلوک از انواع سقفهای مرسوم در صنعت ساختمان بوده وبا توجه به مزیتهای آن به نسبت بقیه سقفها همچنان جزو گزینه های مناسب پیش روی طراحان است البته در صورت استفاده از دستگاه تمام اتوماتیک تیرچه تغییراتی در روند تولید حاصل می شود. که بر آنیم توضیحاتی هر چند مختصر در این خصوص ارائه کنیم.

اولین تاثیر این دستگاه کاهش هزینه نیروی انسانی جهت تولید هر متر تیرچه می باشد در جدول زیر مقایسه ساده ای بین دو سیستم تولید دستی و ماشینی انجام داده ایم:

به علت کاهش بیش از ۲۵برابری هزینه کارگری تولید به ازای هر متر تیرچه می توان با کاهش قیمت خرپای تولیدی را به تیرچه سازانی که فاقد دستگاه تولید تیرچه هستند واگذار کرد.

تاثیر دیگر این دستگاه حذف میلگرد پرت از پروسه تولید می باشد این امر به معنی جلوگیری از هدر رفت ۱۰الی ۲۰ درصد از میلگردهای تهیه شده می باشد که خود منجر به کاهش حداقل۱۰ درصدی هزینه تولید خرپای تیرچه می باشد.

تاثیر دیگر این دستگاه که در واقع اصلی ترین مشخصه دستگاه تیرچه افرند صنعت می باشد استفاده از سیستم جوش نقطه ای بجای سیستم جوش قوس الکتریکی است این عامل از دو جهت حائز اهمیت است اول کاهش هزینه تولید به این علت که سیستم جوش نقطه ای آسیبی به میلگرد نمی رساند و در نتیجه بر اساس آیین نامه ۵۴۳می توان مقطع میلگرد را نیز کاهش داد و خود این مسئله منجر به کاهش وزن سقف می گردد. از طرفی استفاده از این سیستم کیفیت تیرچه تولیدی نیز افزایش می یابد تا جایی که در آیین نامه نظام مهندسی تاکید شده در صورت وجود ظرفیت تولید ۶۶درصد از نیاز تیرچه منطقه توسط سیستم جوش نقطه ای استفاده از تیرچه دستی ممنوع می باشد.

در کنار مسائل اشاره شده در بالا باید اضافه نمود در سیستم دستی اشتباهات نیروی انسانی نیز امکان وقوع دارد که در صورت استفاده از دستگاه تیرچه صنعتی این مشکل نیز برطرف می شود.

ضمنا یکی از مهمترین مزیتهای این دستگاه تولید خرپای تیرچه با زیگزاگ دوبل و کاملا منظم می باشد که در واقع باعث افزایش مقاومت تیرچه در برابر تنشهای برشی میشود. این امر وقتی اهمیت ویژه ای پیدا می کند که بدانیم به علت استفاده از سیستم جوش نقطه ای دو زیگزاگ را دقیقا به یک نقطه از میلگرد اصلی بالا می توان جوش داد .

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.