طبقه بندی آرماتورهای مصرفی براساس نظر مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

آرماتورهای مصرفی

مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی،اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب ،نوسازی،توسعه بنا،تعمیر و مرمت اساسی،تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان که به منظور تامین ایمنی،بهره دهی مناسب،آسایش ،بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع می گردد. مبحث ۹ این مقررات در باره سازه های بتنی صحبت کرده و بخش ۴ آن به آرماتورهای مصرفی اختصاص دارد. در این مقاله طبقه بندی آرماتورهای مصرفی از دید این مقررات مورد بررسی قرار میگیرد.

از دید مقررات ملی ساختمان میلگردهای فولادی بر اساس ویژگی مکانیکی،روش ساخت وشکل رویه آنها تقسیم بندی میشوند. انواع رده های میلگرد فولادی از نظر مکانیکی در جدول زیر درج شده است.

آرماتورهای مصرفی

آرماتورهای مصرفی

شکل پذیری(ویژگی مکانیکی)

آرماتورهای مصرفی از نظر شکل پذیری (ویژگی مکانیکی )به سه رده طبقه بندی می شوند:

۱- فولاد نرم(s240)، که منحنی تنش-تغییر شکل نسبی آن دارای پله تسلیم مشهود است.

۲- فولاد نیم سخت (s340و s400)، که منحنی تنش -تغییر شکل نسبی آن دارای پله تسلیم بسیار محدود است.

۳- فولاد سخت (s500)،که منحنی تنش- تغییر شکل نسبی آن فاقد پله تسلیم است.

روش ساخت

آرماتورهای مصرفی از نظر روش ساخت به سه رده طبقه بندی می شوند:

۱- آرماتورهای گرم نورد شده

۲- آرماتورهای سرد اصلاح شده،که بر اثر انجام عملیات مکانیکی نظیر پیچاندن،کشیدن،نورد کردن یا گذرانیدن از حدیده،بر روی میلگردهای گرم نورد شده در حالت سرد به دست می آید.

۳- فولاد گرم  اصلاح شده یا فولاد ویژه، که بر اثر انجام عملیات مکانیکی نظیر گرمایش و آب دادن ،بر روی میلگردهای گرم نورد شده در حالت گرم به دست می آید

شکل رویه

آرماتورهای مصرفی از نظر شکل رویه نیز به سه دسته تقسیم می شوند:

۱- میلگردهای با رویه صاف

۲- میلگردهای با رویه آجدار،که آج عبارت  است از برجستگی هایی به شکل های متفاوت که به صورت طولی زاویه دار در هنگام نورد بر روی آن ایجاد می شود .آجها از نظر شکل به صورت دوکی شکل (آج با مقطع متغیر)یا به صورت یکنواخت(آج با مقطع ثابت) واز نظر امتداد به صورت مارپیچ یا جناقی می باشد.

۳- میلگردهای با رویه آجدار پیچیده ،که از پیچاندن میلگردهای آجدار به دست می آید. در این میلگردها علاوه بر آج اولیه میلگرد یک خط مارپیچ بر روی میلگرد نیز به چشم می خورد.که هرچه میزان تابانیدن میلگرد بیشتر باشد گام این خط نیز کمتر خواهد بود.

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.