سقف دال

تیرچه

این نوع سقف بدلیل وزن بالای آن و سرعت اجرای پایین و همچنین هزینه ی بیشتری که دارد کمتر مورد استفاده قرارمیگیرد.اما با این وجود برخی از مهندسین طراح اعتقاد بیشتری به سقف دال دارند و درطراحی های خود از این سقف استفاده میکنند. در برخی ساختمانها که از اهمیت بالایی برخوردارند.مثل ساختمانهای واقع در در نیروگاهها یا مراکز صنعتی بزرگ از سیستم سقف دال بتنی استفاده می شود. اجزای تشکیل دهند. این سقف آرماتور وبتن است.آنچه که درمورد سقف دال بتنی لازم به ذکر است اینست که دال اصولا به دودسته ی دال یک طرفه ودو طرفه تقسیم میشود و تفاوت این دونوع دال درمقدار وجهت قرارگیری آرماتورهای آنهاست. عاملی که باعث تمایز دال یک طرفه از دال دوطرفه می شود نسبت اندازه طول به عرض آن است. بدین ترتیب که هرگاه نسبت طول به عرض دال از عدد ۲ کمتر باشد این دال دو طرفه و درغیر این صورت یک طرفه درنظر گرفته شده وبرهمین اساس طراحی میشوند. دال یک طرفه فقط درجهت طولی و دال دو طرفه درهر دو جهت نیاز به آرماتور خمشی دارد.دالها در اسکلت بتنی بصورت درجا اجرا می شوند بدین ترتیب که با قالب بندی کل سطح سقف یک عرشه موقت ایجاد میکنند و سپس آرماتوربندی کرده و بتن ریزی میکنند و قالبهامی بایست تا گیرش حداقل بتن در جای خود باقی بمانند و به هیچ وجه نباید زودتر از موعد باز می شوند. در اسکلتهای فلزی نیز دال ها بصورت پیش ساخته استفاده می شوند. بدین ترتیب که با اندازه گیری دقیق تیرریزی موجود ، دال های نواری را طبق همین اندازه ها در کارخانه ساخته و سپس به محل پروژه حمل و در تراز مورد نظر نصب میکنند. این دال های پیش ساخته یا به صورت پیش تنیده و یا بصورت عادی ساخته میشوند.

البته در سالهای اخیر و در سیستمهای لارج پنل و تونلی از سقف دال (عموما دوطرفه )بیشتر استفاده می شود .

dall-betoni1

مزایا:

-بزرگترین مزیت این سیستم سرعت اجرا آن (در سیستمهای لارج پنل و تونلی) می باشد .لبته در بقیه موارد فاقد این پارامتر نیز می باشد.

– در زلزله و نیروهای برشی بالا رفتار این سقف مناسب بوده و مقاومت خوبی از خود نشان می دهد.

معایب:

سقفهای دال (چه یک طرفه و چه دوطرفه )بسیار گران می باشدودر سیستمهای لارج پنل و تونلی باید هزینه بالایی صرف تهیه قالبها نمود و صرفادر مجتمعهای بزرگ(شهرک سازی) مقرون به صرفه می باشد.

در پایان یادآوری می کنیم همچنان سقفهای تیرچه بلوک ارزانترین و مناسب ترین سقف بوده و در صورت رعایت الزامات طراحی مناسبترین سقف از نظر کیفیت و مقاومت میباشد.

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.