تیر لانه زنبوری

تیر لانه زنبوری

برای اینکه تیر بتواند لنگر خمشی بیشتری را تحمل کند . جان آنرا به شکل ذوزنقه بریده و به شکل زیر به هم جوش میدهند. به این نوع از تیر تیر لانه زنبوری می گویند.

تیر لانه زنبوری

تیر لانه زنبوری

این نوع از تیر دارای معایب و مزایای زیر می باشد:

– افزایش مدول مقطع و ممان اینرسی تیر و در نتیجه بالا رفتن مقاومت خمشی تیر. در نتیجه تیری حاصل می شود با ارتفاع بیشتر و مقاوم تر بدون افزایش وزن تیر
– سبک بودن تیر، باعث صرفه اقتصادی می شود.
– حفره های  ایجاد شده در جان تیر، فضاهای مناسبی برای عبور لوله های تاسیسات و برق ایجاد می کنند.
ایراد اساسی تیر لانه زنبوری، وجود حفره ها است. که باعث کاهش مقاومت برشی تیر در محل اتصال پل به ستون یا اتصال تیرآهن تودلی (تیر فرعی) به پل لانه زنبوری می شود. برای رفع این عیب و تامین مقاومت برشی از دست رفته، بعضی از حفره ها را با ورق فلزی پر می کنند. تیر لانه زنبوری در ساختمان اسکلت فلزی می تواند به صورت پل ، فقط در یک دهانه یا به صورت پل ممتد به کار رود .

روش های ساختن تیر لانه زنبوری و تقویت آن  

ابتدا جان تیرآهن نورد شده را به شکل ذوزنقه خط کشی می کنند. سپس برای جلوگیری از تغییر شکل تیرآهن، آن را با زدن تک خال جوش در نقاط مختلف، روی یک شاسی افقی مستقر می کنند. آن گاه با استفاده از دستگاه برش در امتداد خط کشیده شده اقدام به برش می کنند . تا پروفیل به دو قسمت تقسیم شود.

حال قسمت بالا را به اندازه یک دندانه جابجا می کنند . و دندانه های دو قسمت بالا و پایین را به دقت مقابل هم قرار می دهند . از دو طرف با جوش پر می کنند. استفاده از جوش قوسی نیمه اتوماتیک برای اتصال دو قسمت بریده شده، می تواند یک جوش خوب، بی عیب، سریع و مقرون به صرفه ایجاد نماید .
سپس با توجه به منحنی نیروی برشی تیر، بعضی از حفره ها با ورق های تقویتی پر می شوند. لازم به ذکر است که حداقل باید یک حفره در مجاورت تکیه گاه با ورق و به وسیله جوش کامل پر شود .

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.