بررسی پلی استایرن سقفی از نظر استاندارد ۱۱۱۰۸

پلی استایرن سقفی

در سقف تیرچه بلوک از بلوکهای سقفی مختلفی از جمله بلوک سیمانی ،سفالی و پلی استایرن سقفی استفاده میشود. برای هر کدام از این بلوکها استاندارد مخصوص به خود تعریف شده است. در این مقاله با استفاده از استاندارد ۱۱۱۰۸ به بررسی پلی استایرن سقفی می پردازیم. ضمنا جهت بررسی استاندارد بلوکهای سیمانی و سفالی به استاندارد ۲۹۰۹-۲ مراجعه شود.

انواع

پلی استایرن منبسط باید مطابق ویژگیهای مندرج در جدول ۱ در یکی از چهار نوع زیر طبقه بندی شود:

  • sd با کارکرد معمولی
  • hd با کارکرد بالا
  • ehd با کارکرد بسیار بالا
  • uhd با کارکرد ویژه
پلی استایرن سقفی

پلی استایرن سقفی

مقاومت در برابر آتش

انواع صفحات و بلوکهای سقفی تولید شده باید بر اساس واکنش آنها در برابر آتش طبقه بندی شوند. که به دو طبقه E ,F تقسیم میشوند:

طبقه E: آزمونه به مدت ۱۵ ثانیه در معرض آتش قرار می گیرد. اگر میزان پیش روی شعله در آزمونه در مدت ۲۰ ثانیه از آغاز آزمون ،کمتر از ۱۵۰ میلیمتر باشد طبقه E است.

طبقه F: آزمونه به مدت ۱۵ ثانیه در معرض آتش قرار می گیرد. اگر میزان پیش روی شعله در آزمونه در مدت ۲۰ ثانیه از آغاز آزمون ، برابر یا بیشتر از ۱۵۰ میلیمتر باشد طبقه F است.

حداقل نیروی خمشی بلوکهای سقفی

حداقل نیروی خمشی بلوکهی تولیدی با عرض ۵۰ سانتی متر در برابر بارهای حین اجرا باید برابر با ۲۰۰ کیلوگرم به ازای هر ۳۰ سانتی متر طول بلوک باشد. حداقل طول بلوک تولیدی تو پر باید ۳۰ سانتی متر باشد. بدیهی است هر چه که عرض بلوک افزایش یافته یا ارتفاع آن کاهش یابد بلوک مورد نظر برای تحمل نیروی لازم باید از مقاومت بالاتری برخوردار باشد. مقاومت لازم برای بلوکهای با عرض بیشتر از ۵۰ سانتی متر از معادله زیر محاسبه شود:

۵۰⁄σ ≥۲۰۰*d

که در آن:

σ نيروي خمشي بلوك بر حسب كيلوگرم

d عرض بلوك برحسب سانتي .متر

پلی استایرن سقفی

پلی استایرن سقفی

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.