بررسی نظر نشریه ۵۴۳ درباره تیرچه ماشینی قسمت دوم

نشریه ۵۴۳

نشریه ۵۴۳ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در واقع دستورالعمل طراحي و اجراي سقف هاي تيرچه و بلوك می باشد که از طرف این معاونت منتشر شده و آخرین ورژن این نشریه در سال ۱۳۹۰ منتشر شده است. در این مقاله نظر نشریه ۵۴۳(که یه آیین نامه ۵۴۳ نیز شهرت دارد  )در مورد تیرچه ماشینی را مورد بررسی قرار میدهد.

نشریه 543

نشریه ۵۴۳

چهارمین مورد اشاره شده در این نشریه صفحه ۳۴ بند۳ می باشد:

“قطر ميلگردهاي عرضي از ۵ ميلي متر تا ۱۰ ميلي متر تغيير مي كند. حداقل قطر براي خرپاي با ميلگردهاي عرضي منفرد، ۶ميلي متر و براي خرپاي با ميلگردهاي عرضي مضاعف، ۵ ميلي متر است. در مورد خرپاهاي كارخانه اي، ميلگردهاي عرضي از نوع نيم سخت و به صورت مضاعف مي باشند. چنانچه كارخانه ي توليدي از تكنيك نقطه جوش اتوماتيك استفاده نمايد، مي توان از دو ميلگرد هر يك به قطر حداقل ۴ ميلي متر استفاده نمود.”

از آنجا که کاهش سایز میلگرد منجر به کاهش هزینه خود تیرچه از یک طرف و کاهش وزن سازه از طرف دیگر میشود .لازم به ذکر است علت این رواداری در آیین نامه آسیب ندیدن خرپای تیرچه در سیستم جوش نقطه ای می باشد.همچنین کمک گرفتن از دستگاه تولید اتوماتیک تیرچه امکان وقوع اشتباهات انسانی را نیز به حداقل میرساند.

پنجمین مورد اشاره شده در این نشریه صفحه ۳۴ بند۲ (زیر تیتر آرماتور فوقانی) می باشد:

“قطر میلگرد فوقانی با توجه به نوع فولاد آرماتور ،طول دهانه،فاصله تیرچه ها،ارتفاع خرپای تیرچه و ضخامت بتن پوششی و همچنین فواصل جوشهای میلگرد عرضی ،از ۶ میلیمتر تا ۱۲ میلیمتر متفاوت است (جدول۲-۲)به عنوان راهنمای تعیین حداقل قطر میلگرد بالایی تیرچه های غیر کارخانه ای توصیه میشود .

چنانچه تیرچه ها در کارخانه و با روش نقطه جوش (جوش مقاومتی)تولید شوند مقادیر قطر میلگرد بالایی مندرج در (جدول۲-۲)را میتوان به میزان ۲ میلیمتر کاهش داد”

نشریه 543

نشریه ۵۴۳

البته بدیهی است مجموع رواداریهایی که در نشریه ۵۴۳ اعلام شده ناظر به برتریهای فنی تیرچه ماشینی نصبت به تیرچه دستی میباشد .به این موارد میتوان صرفه اقتصادی استفاده از تیرچه ماشینی را نیز افزود که شامل حذف میلگرد پرت از کارگاه تولید تیرچه ، سرعت بالاتر تولید و حذف هزینه دستمزد کارگر میباشد.

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.