بررسی عملکرد میلگرد بالایی تیرچه

میلگرد بالایی تیرچه

در سقفهای تیرچه بلوک مهمترین عضو تیرچه میباشد و در سازه تیرچه میلگردهای پایین (میلگردهای کششی) ،میلگردهای تقویتی ، میلگردهای زیگزاگ (میلگردهای برشی) و میلگردهای بالایی تشکیل سازه خرپایی می دهد . در این مقاله عملکرد میلگرد بالایی تیرچه مورد بررسی قرار میگیرد.

میلگرد بالایی تیرچه

میلگرد بالایی تیرچه

میلگرد بالایی تیرچه دارای دو اثر اصلی می باشد:

اول در زمان حمل تیرچه و اجرای سقف تیرچه این میلگرد به همراه بقیه میلگردها تشکیل خرپا داده و باعث می شود تیرچه قابلیت تحمل وزن خود را داشته باشد. البته در صورتی که اتصالات این میلگرد به میلگردهای زیگزاگ از جوش نقطه ای استفاده شود می توان مطمئن بود که به میلگردهای برشی نیز آسیبی نمی رسد ولی در صورت استفاده از جوش co ویا جوش قوس الکتریکی باید دقت نمود که آرماتورهای برشی حتما یک سایز بالاتر استفاده شوند تا اثر تخریبی جوش (اعم از قوس الکتریکی و co) جبران شود این اثر تخریبی شامل ترکیب شدن ناخالصیهای پوشش الکترود در میلگرد از دست رفتن بخشی از حجم فولاد به صورت گل جوش و سخت شدن میلگرد به اصطلاح گرفته شدن آب میلگرد می باشد.

میلگرد های حرارتی:

در سقفهای تیرچه بتنی یک شبکه آرماتور حرارتی نیز استفاده می شود که جهت کنترل تغییرات حجمی حاصل از دست دادن آب بتن و جلو گیری از ترک خوردن بتن می باشد .حال در صورتی که ارتفاع تیرچه و ارتفاع سقف به گونه ای باشد که میلگرد بالایی در حدود شبکه آرماتور حرارتی قرار بگیرد می توان به جای این آرماتور نیز کارکرد داشته باشد .

در پایان نکته دیگری که یاد آور می شود از آنجا که سطح مقطع بتن در قسمت بالای تار خنثی سقف بسیار زیاد می باشد معمولا تمام تنش فشاری اعمال شده در این قسمت سقف توسط بتن تحمل می شود و نیازی به لحاظ نمودن مقاومت فشاری میلگرد بالایی در محاسبات نمی باشد.

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.