بررسی عملکرد میلگردهای عرضی تیرچه-میلگردهای برشی

میلگردهای عرضی

در سقفهای تیرچه بلوک مهمترین عضو سقف تیرچه می باشد.عملکرد این عضو مقاومت در برابر تنشهای کششی و برشی و انتقال نیروهای گسترده و نقطه ای اعمال شده بر سقف به تیرها می باشد. تیرچه ها از دو نوع کلی بتنی و فلزی تشکیل شده اند و در هر دو نوع از زیگزاگ یا همان میلگردهای عرضی استفاده میشود.این مقاله یک بررسی اجمالی بر روی کارایی این عضو تیرچه میباشد.

تیرچه بتنی

میلگردهای عرضی

میلگردهای عرضی

تیرچه فلزی

میلگردهای عرضی

میلگردهای عرضی

زیگزاگ در هر دو نوع تیرچه مورد استفاده قرار میگیرد با این تفاوت که در تیرچه های بتنی عموما از زیگزاگ دوبل استفاده میکنند ولی در تیرچه فلزی از یک ردیف زیگزاگ استفاده میکنند. و از آنجا که تنها عضو مقاوم در برابر تنش برشی ایجاد شده در سقف همین میلگرد زیگزاگ میباشد در تیرچه های فلزی از ورقهای تقویتی هم برای تامین مقاومت برشی مورد نیاز استفاده میکنند.

تاثیر مهم دیگر این میلگردها اتصال پاشنه با بتن سقف میباشد(در هر دو نوع بتنی و فلزی). البته در تیرچه فلزی به علت آنکه جنس این میلگردها با ورق پاشنه متفاوت بوده و پاشنه تیرچه بیرون سقف (در زیر بتن سقف )قرار می گیرد در صورت اعمال تنش حرارتی اتصالات بین زیگزاگ و ورق فلزی به راحتی میشکند و سقف عضو کششی خود را از دست میدهد.این در حالی است که در تیرچه های بتنی به علت داشتن کاور بتنی و همچنین همجنس بودن میلگردهای کششی با زیگزاگها اختلافی در ضریب انبساط حرارتی وجود ندارد و در نتیجه از یک طرف کمتر در معرض شوکهای حرارتی قرار میگیرد و از طرفی احتمال جدا شدگی این عضو در اثر دیدن این شوکها کمتر نیز میشود.

مقاومت در برابر تنشهای کششی

از آنجایی که میلگردهای زیگزاگ در هر ۲۰سانتی متر دو بار از تار خنثی سقف عبور میکنند(طول هر گام تیرچه ۲۰ سانت می باشد) و در بالای تار خنثی تنش کششی وجود ندارد . مقاومت کششی میلگرد زیگزاگ بسیار اندک بوده و از آن صرف نظر میکنند.

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.