اجزای تشکیل دهنده تیرچه کرومیت

تیرچه

یکی از انواع تیرچه های مورد استفاده در سقفهای سازه ها تیرچه کرومیت می باشد که با توجه به دستور طراح می تواند مورد استفاده قرار گیرد در این نوشته توضیحاتی در مورد اجزای این نوع از تیرچه ارائه می شود:

۱ بال فوقاني (عضو فشاري):

تيرچه هاي فلزي با جان باز متشكل از يك قطعه فشاری (بال فوقانی) مي باشد كه داراي شعاع ژيراسيون

مناسب مخصوصا در جهت عمود بر صفحه جان جهت مقابله با كمانش جانبي مي باشد بال فوقاني مي تواند از. يك نبشي، دونبشي (اشکال بالا)، و يا از يك نبشي و ميلگرد تقويتي تشكيل شده باشد (اشکال پایین)

بال فوقاني در مرحله اول باربري، به عنوان عضو فشاري به كمك ديگر عضوهاي خرپا، وزن تيرچه را هنگام حمل ونقل و همچنين وزن مرده سقف به همراه بارهاي اجرائي را درفاصله دو تكيه گاه اصلي و يا تكيه گاه موقت (در صورت استفاده از شمع) واصلي تا زمان رسيدن بتن به ۷۵ درصد مقاومت نهايي خود تحمل مي نمايد.

۲-بال تحتاني(عضو كششي):

بال تحتاني تيرچه از ورق فولادي جهت ايجاد پاشنه لازم با در نظر گرفتن منحني لنگر خمشي طراحي

ميگردد ومي تواند بوسيله تقويت هايي از قبيل ميلگرد و يا ورق به صورت نري (عمودي يا دونبشي متقارن) ويا از زير تقويت شود

بال تحتاني خرپا در مرحله اول باربري تيرچه، علاوه بر ايجاد عرض مناسب براي پاشنه تيرچه به عنوان عضوكششي خرپاي تيرچه، بايد قادر به تحمل نيروي كششي (حاصل ازلنگر خمشي) ناشي از وزن مرده سقف به اضافه بارهاي اجرائي در فاصله محورتكيه گاه تيرچه ها بين دو تكيه گاه اصلي و يا موقت ( شمع) باشد.

در مرحله دوم (بهره برداري)بال تحتاني بايد بتواند تنش هاي كششي ناشي از خمش كل بارهاي مرده وزنده را تحمل نمايد.

۳-ميلگردهاي عرضي (زيگزاگ يا گوشواره)

جان تيرچه به صورت يك زيگزاگ خرپائي از ميلگرد تشكيل شده است. اين ميلگردها در مرحله اول باربري،همانند عضو مورب خرپا عمل مي كند و به كمك بال فوقاني و تحتاني، ايستائي لازم راجهت تحمل وزن خود تيرچه (در هنگام حمل ونقل) و وزن مرده سقف به اضافه بارهاي اجرايي درفاصله محور تكيه گاه تيرچه ها بين دوتكيه گاه اصلي ويا موقت( شمع) تامين مي نمايد.

درمرحله دوم باربري تيرچه، ميلگردهاي عرضي، پيوستگي لازم بين بال فوقاني وتحتاني و بتن پوششي (بتن در جا) را تامين نموده و سهمي از تنش برشي ناشي از بارهاي قائم را نيز تحمل مي نمايند.

۴-قطعه هاي تقويتي:

براي تامين مقاومت برشي تكيه گاه ها وفشارهاي احتمالي ايجاد شده در اثر جلوگيري از عمل

غلطكي تكيه گاه ها، قطعه هايي به عنوان ورق برشگير در اين تيرچه ها بكارمي رود . اين ورق ها

مي تواند به صورت عمود بر بال تحتاني در امتداد جان بوده با استفاده از اين ورق ها، استفاده از ميلگردهاي مورب  در تكيه گاه ها منتفي مي باشد.

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.